Velux

Tiskoviny

Dlouhodobě spolupracuji se společností BKR ČR (Výrobní závod VELUX ve Vyškově) při tvorbě propagačních materiálů. Drtivou většinu tvoří tiskoviny k náboru nových zaměstnanců.

Velux — brožura
Velux — brožura
Velux — brožura
Velux — brožura
Velux — brožura
Velux — brožura
Velux — brožura
Velux — leták
Velux — leták
Velux — leták
Velux — leták